Hetkel on meil
17 inimest lehel 340 kaupa ja teenust 300 pakkumist tehtud 300 kaupa vahetatud
...
arambla ...

Kasutustingimused

Kasutustingimused PALUN LUGEGE KASUTUSTINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI, SEST ANTUD DOKUMENT SISALDAB OLULIST INFORMATSIOONI TEIE SEADUSLIKE ÕIGUSTE , VAHENDITE JA KOHUSTUSTE KOHTA. SEAL HULGAS ERINEVAID PIIRANGUID JA VÄLISTUSI NING VAIDLUSTE LAHENDAMISE TINGIMUSTE PUNKTI, MIS MÄÄRAB KINDLAKS, KUIDAS VAIDLUSED LAHENDATAKSE.
 1. 1.
  Üldist
  1. 1.1
   Antud Kasutustingimused (Tingimused) hõlmavad juriidiliselt kohustavat lepingut Teie ja Arambla OÜ („meie“, „meid“ ja /või „Arambla“) vahel ja toovad esile sätted ja tingimused, mis puudutavad Teie ligipääsu Arambla toodetele, tarkvarale, teenustele ja veebilehekülgede kasutusele (selles dokumendis viidatakse neile üldiselt „Teenused“ ja see välistab ülejäänud teenused, mida Arambla Teile eraldi pakub mõnes teises kirjalikus lepingus).
  2. 1.2
   Te võtate teadmiseks, et antud Tingimustega nõustumisel olete lugenud, aru saanud ja nõustunud ennast siduma käesoleva lepingu tingimustega.
 2. 2.
  Tingimustega nõustumine
  1. 2.1
   Teenuste kasutamiseks peate esmalt aktsepteerima Tingimused. Te ei tohi kasutada Teenuseid juhul, kui te ei nõustu Tingimustega
  2. 2.2
   Te saate nõustuda Tingimustega järgmiselt:
   1. a)
    Vajutades Tingimuste aktsepteerimise või nõustumise lingil, juhul kui see valik on teile Arambla poolt võimaldatud kõikide Teenuste kasutajaliideses; või
   2. b)
    Teenust reaalselt kasutades. Sellisel juhul te olete mõistnud ja nõustunud, et Arambla käsitleb teie Teenuste kasutust kui Tingimustega nõustumist sellest hetkest alates.
  3. 2.3
   Te ei tohi kasutada Teenuseid ja ei tohi aktsepteerida Tingmusi juhul kui:
   1. a)
    Te ei ole otsustusvõimeline, et sõlmida siduvat lepingut Aramblaga, või
   2. b)
    Te olete isik, kellel on Teenuste vastuvõtmine keelatud Eesti Vabariigi või mõne teise riigi seaduste alusel sh riik, mille elanik Te olete või milles Te Teenuseid kasutate.
  4. 2.4
   Kui te nõustute antud tingimustega firma nimel, siis Te esindate ja tagate, et Teil on õigus siduda antud firma nende Tingimustega ja Teie nõustumist Tingimustega käsitletakse kui firma nõustumist. Sellisel juhul „Teie“ viitab ja laieneb firmale.
 3. 3.
  Muudatused
  1. 3.1
   Aramblal on õigus oma äranägemise järgi parandada, vahetada, teisendada või muul moel muuta käesolevaid Tingimusi igal ajal Teid teavitades või mitte teavitades. Kui pole teisiti teatatud, siis muudatused jõustuvad sellest hetkest alates, kui oleme avalikustanud uue Tingimuste koopia aadressil: https://esp.arambla.com/et/info/legal/terms-of-use. Te peate antud tingimusi regulaarselt üle vaatama, et ennast kõikide muudatustega kursis hoida.
  2. 3.2
   Te mõistate ja nõustute, et kui te kasutate Teenust peale kuupäeva, millal Tingimusi on muudetud, siis Arambla käsitleb teie kasutust, kui uuendatud Tingimustega nõustumist.
 4. 4.
  Tõlked
  1. 4.1
   Kus Arambla on pakkunud Teile Eesti keelse versiooni Tingimuste, Turvalisuse tingimuste, ja/või mõne teise dokumendi tõlke, siis te nõustute, et tõlge on pakutud teie mugavusi silmas pidades ja et Eesti keelsed Tingimused, privaatsuse deklaratsioon või mõni muu dokument sätestavad Teie suhte Aramblaga.
  2. 4.2
   Kui on mingeid vastuolusid Eesti keelse versiooni Tingimuste ja tõlke vahel, siis Eesti keelne versioon on esmane.
 5. 5.
  Teenuste pakkumine
  1. 5.1
   Aramblal on õigus oma äranägemise järgi igal ajal ette teatades või ette teatamata muuta või katkestada, kas ajutiselt või jäädavalt Teenuste pakkumine (või Teenuse mõne karakteristiku/osa pakkumine).
 6. 6.
  Teenuste kasutamine
  1. 6.1
   Teatud Teenustele ligipääsemiseks võib Teilt nõuda osana Teenuse registreerimisprotsessist või Teenuste kasutamise jätkamise osana Teie kohta käivat informatsiooni (näiteks identifitseerimist või kontaktandmete detaile). Te kinnitate, et kogu informatsioon, mille Te Aramblale registreerimisel esitate on kehtiv, korrektne ja ajakohane.
  2. 6.2
   Te nõustute Teenuste kasutamisega ainult Tingimustes lubatud eesmärkidel ja tegutsete kooskõlas kõikide kehtivate seaduste, regulatsioonide või toimite vastavalt üldiselt aktsepteeritud heade tavade või juhendite piirides ükskõik millises kohtupiirkonnas.
  3. 6.3
   Te nõustute , et ei sisene või ei püüa siseneda Teenustesse muude vahenditega kui ainult Arambla poolt pakutud liidese kaudu ega püüa mööda hiilida läbipääsust või piirangutest, mis on seatud teatud Teenuste kasutamiseks.
  4. 6.4
   Te nõustute, et olete ainuisikuliselt (ja et Aramblal ei ole mingit kohustust Teie ega ühegi teise kolmanda osapoole ees) vastutav iga Tingimustega seatud Teiepoolsete kohustuste murdmise eest ja samuti vastutav kõigi tagajärgede (kaasaarvatud kõik kaotused või kahjud, mis võivad Aramblal tekkida) eest, mis kaasnevad selliste kohustuste murdmisega.
 7. 7.
  Salasõna ja konto kaitse
  1. 7.1
   Te nõustute ja mõistate, et te olete vastutav salasõna konfidentsiaalsuse säilitamise eest igal konto Teenuse kasutamise korral.
  2. 7.2
   Vastavalt nõustute te, et olete ainuisikuliselt vastutav Arambla ees kõikide tegevuste suhtes, mis toimuvad teie konto kaudu.
  3. 7.3
   Kui Teile saab teatavaks ükskõik milline autoriseerimata salasõna kasutus Teie kontol, siis Te nõustute tingimusega, et teavitate sellest viivitamatult Aramblat.
 8. 8.
  Privaatsus
  1. 8.1
   Arambla hoolitseb oma kasutajate privaatsuse eest. Kasutades kodulehte nõustute Te meie Turvalisuse tingimustega, mis on saadaval aadressil: https://esp.arambla.com/et/info/legal/privacy-policy
 9. 9.
  Sisu
  1. 9.1
   Te mõistate, et kogu informatsioon, sealhulgas, kuid mitte ainult, postitused, sõnumid, tekst, failid, kujutised, fotod, videod, helid või muu materjal (üldiselt „Sisu“), millele Teil on ligipääs või kasutus Teenuste kaudu, on seotud ainuisikuliselt selle inimese vastutusega, kellelt antud Sisu pärineb.
  2. 9.2
   Te mõistate, et kasutades Teenust võite kokku puutuda Sisuga, mis on solvav, ebasünnis, ebakorrektne, eksitav või mõnel moel mittesallitav ning sellisel juhul Te kasutate Teenust omal vastutusel.
  3. 9.3
   Te teadvustate ja nõustute, et Te peate hindama ja kandma kõik riskid, mis on seotud ükskõik millise Sisu kasutusega, sealhulgas usaldusväärsus Sisu täpsuse, lõpetatuse või kasulikkuse suhtes.
  4. 9.4
   Aramblal on õigus (kuid mitte kohustus) oma äranägemise järgi eelvaadelda, revideerida, märgistada, filtreerida, muudatusi teha, keelduda või eemaldada osa või kogu Sisust igast Teenusest igal ajal ja igal põhjusel või ka ilma põhjuseta seejuures ette teatades või ette teatamata.
 10. 10.
  Kolmandate osapoolte sisu
  1. 10.1
   Teenus võib sisaldada hüperlinke teistele veebilehtedele või sisule või allikatele, mis on Aramblast täiesti sõltumatud. Me ei representeeri ega garanteeri sellistel lehtedel sisalduva informatsiooni õigsust, täiuslikkust või autentsust.
  2. 10.2
   Te teadvustate ja nõustute, et Arambla ei ole vastutav mitte mingi informatsiooni kao või hävimise eest, mis võib tekkida selliste väliste veebilehtede või allikate kasutamise tulemusena.
 11. 11.
  Sobilik ja keelatud kasutus
  1. 11.1
   Te nõustute, et Teie ja mitte Arambla, olete täielikult vastutav kogu Teie poolt levitatava, esitatava, kuvatava, üles laetava, postitatava, e-kirjana saadetava, ülekantava või muul moel avalikuks tehtava Sisu eest („Teie sisu“) või seoses Teenuste kasutamisega („Avalikustamine“), kas avalikult postitatuna või eraviisiliselt edastatavana
  2. 11.2
   Te nõustute, et ei kasuta ega julgusta või ei luba kõrvalistel isikutel kasutada Teenuseid, et Avalikustada sisu:
   1. a)
    Mis on ebaseaduslik, kahjustav, hirmutav, kuritarvitav, ründav, laimav, vulgaarne, nilbe, teotav, teiste inimeste privaatsusesse tungiv , vihkamist õhutav või rassiliselt, etniliselt või muul moel hukka mõistev;
   2. b)
    Mis kahjustab alaealisi ükskõik millisel moel
   3. c)
    Mis on pornograafiline või kujutab reaalset seksuaalakti .
   4. d)
    Mis isikustab ükskõik millist isikut või etnilist gruppi sealhulgas, kuid mitte ainult, Arambla töötajat või vääralt väidab või muul moel vääralt interpreteerib Teie staatust mõne isiku või etnilise grupiga seoses (see punkt ei kehti Sisu kohta, mis sisaldab seaduslikku mitte solvavat avaliku elu tegelaste parodeerimist).
   5. e)
    Mis sisaldab isikulist või identifitseerivat informatsiooni teise inimese kohta ilma selle isiku selgesõnalise nõusolekuta
   6. f)
    Mis on väär, petlik, eksitav, võltsitud, väärinformatsiooni pakkuv või sisaldab keelatud reklaamivõtteid
   7. g)
    Mis rikub mõne osapoole ükskõik millist patendi, brändi, ärisaladuse, autoriõiguse või mõne muu omandi õigusi või Sisu, mida Teil ei ole õigus Avalikustada mitte ühegi seaduse või lepingulise või usaldusliku omavahelise suhtega seoses.
   8. h)
    Mis koosneb või sisaldab „kett-turundust“, soovitus-koodiga lingid, „rämpsposti“, „spämmi“, „kettkirju“, „püramiidskeeme“ või adressaadita kommertsreklaame
   9. i)
    Mis koosneb või sisaldab ükskõik millist reklaami või vahendamise vormi juhul kui see on postitatud Arambla eebilehtedele, mis ei ole ette nähtud selliseks kasutuseks; või on saadetud e-posti teel Arambla asutajatele, kes ei ole kirjalikult kinnitanud, et neile sobib, kui nendega võetakse ühendust teiste teenuste, toodete või kommertshuvidega seoses;
   10. j)
    Mis sisaldab linke kommertsteenustele või veebilehtedele, välja arvatud juhul, kui see on lubatud Teenustes
   11. k)
    Mis reklaamib ükskõik millist illegaalset teenust või esemete müüki, mille müümine on keelatud või piiratud ükskõik millise kehtiva seaduse alusel, sealhulgas piiranguteta nende esemete müüki, mis on keelatud või reguleeritud Eesti Vabariigi seadustega.
   12. l)
    Mis sisaldab tarkvara viiruseid või mõnda muud arvuti koodi, faili või programmi, mis on loodud katkestama, hävitama või piirama ükskõik millise arvutitarkvara toimimist või riistvara või telekommunikatsiooniseadme toimimist.
   13. m)
    Mis segab dialoogivoolu normaalset liikumist liigse Sisu kogusega tulverünne teenusele või mis mõnel muul moel negatiivselt mõjutab kasutajate võimet kasutada Teenust; või
   14. n)
    Mis sisaldab eksitavaid e-posti aadresse või moondatud päiseid või muul moel manipuleeritud identifitseerijaid selleks, et moondada Sisu originaalversiooni, mida Teenuste kaudu edastatakse
  3. 11.3
   Lisaks Te nõustute, et ei kasuta ise või ei luba teistel kasutada Teenust selleks, et
   1. a)
    võtta ühendust kellegagi, kes on palunud endaga mitte kontakteeruda või võtta palumata ühendust kellegagi ükskõik millisel kommertslikul eesmärgil;
   2. b)
    „jälitada“ või mõnel muul moel tülitada kedagi;
   3. c)
    Koguda isiklikke andmeid teiste kasutajate kohta kommertslikel või ebaseaduslikel eesmärkidel
   4. d)
    Kasutada automaatselt juhitavaid vahendeid, seal hulgas otsiämblike, roboteid, andmete kogumisvahendeid või nendega sarnaseid vahendeid, et alla laadida andmeid Teenustest – välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt lubatud Arambla poolt.
   5. e)
    Postitada mitte vajalikku või muul moel ebaolulist Sisu, korduvalt postitada samasugust või sarnast Sisu või muul moel esitada ebaloogiliselt suurt või disproportsionaalselt suurt kogust infot meie infrastruktuuri;
   6. f)
    Proovida autoriseerimatult ligi pääseda meie arvutisüsteemidele või tegeleda ükskõik millise tegevusega, mis katkestab või vähendab Teenuse kvaliteeti, segab Teenuse toimimist või mis rikub Teenuse funktsionaalsust; või
   7. g)
    Kasutada ükskõik millist automatiseeritud seadet või arvutiprogrammi, mis võimaldab postituste lisamist Aramblasse ilma, et iga postitus oleks autori poolt käsitsi sisestatud (siin ja edaspidi „Automaatne postitusseade“), sealhulgas, kuid mitte ainult, keelatud on kasutada ükskõik millist automaatse postituse seadet selleks, et lisada suurel hulgal postitusi või automaatset postituste lisamist regulaarsete intervallide järel.
 12. 12.
  Teie Sisu kasutamine
  1. 12.1
   Arambla ei taotle mittemingisugust omanikuõigust Teie Sisule, mida te Avalikustate ja peale Teie Sisu Avalikustamist jäävad Teile kõik õigused, mis võivad esineda Teie Sisus.
  2. 12.2
   Avalikustades Sisu annetate Te Aramblale mitte-eksklusiivse (see tähendab, et Teil on vabad käed anda Teie Sisu litsents ükskõik kellele lisaks Aramblale), täismahus tasutud ja maksuvaba (see tähendab, et Arambla ei pea maksma Teile ega kellelegi teisele Teie poolt laienevate õiguste eest Sisu postitamisel Teenustesse), sublisentseeritud (see tähendab, et Aramblal on võimalik kasutada haruettevõtteid, alltöövõtjaid ja teisi partnereid Teenuse pakkumiseks) ja ülemaailmset (sest internet ja Teenused on oma ulatuselt globaalsed) litsentsi selleks, et kasutada, modifitseerida, kustutada, lisada, avalikult esitada, avalikult näidata, jäljendada ja jaotada sellist Sisu ainuisikuliselt Teenuste abil või kaudu ükskõik millises meedia formaadis, mis on praegu teada või mida alles luuakse ja läbi kõigi meediakanalite, välja arvatud see Sisu, mis on märgitud kui „privaatne“ , mida Arambla ei jaota Teenustest välja.
  3. 12.3
   Te kinnitate, esindate ja kindlustate, et teie Sisu, mille Te avalikustate on Teie oma või, et teil on muul moel kõik vajalikud õigused ja positsioon, et edastada üleval mainitud litsents (esile toodud punktides 12.1-12.3).
 13. 13.
  Teenuse litsents
  1. 13.1
   Arambla edastab Teile personaalse, ülemaailmse, maksuvaba, mitte loovutatava ja mitte eksklusiivse ligipääsu ja kasutuse isiklikul otstarbel Arambla poolt pakutavatele Teenustele. See litsents on mõeldud ainult selleks, et võimaldada Teil kasutada ja nautida Arambla poolt pakutavate teenuste eeliseid. See litsents ei sisalda Teenuste kommertskasutust ega nende sisu edasimüümist.
  2. 13.2
   Te nõustute, et Te ei jäljenda, duplitseeri, kopeeri, müü, vaheta, müü edasi ega kasuta oma huvides ära ühtegi Teenuste osa, selle kasutust või ligipääsu.
  3. 13.3
   Te ei ole tohi oma Teenuste kasutamise õigust edasi anda või edasi anda turvaandmeid Teie Teenuste kasutamise piirides või neist väljaspool, välja arvatud juhul, kui Arambla on andud spetsiaalse kirjaliku loa selliselt toimida.
 14. 14.
  Lõpetamine
  1. 14.1
   Tingimused kehtivad kuni need on lõpetatud, kas Teie või Arambla poolt nagu allpool kirjas.
  2. 14.2
   Kui Te soovite lõpetada oma seaduslikku kokkulepet Aramblaga, siis seda on Teil võimalik teha alljärgnevalt:
   1. a)
    informeerides Aramblat sellest ükskõik millal, seejuures peab teade olema saadetud kirjalikult Arambla aadressile ja
   2. b)
    sulgedes kõik Teenusega seotud kontod, mille kasutamist Arambla on Teile võimaldanud.
  3. 14.3
   Ilma piiramata õigusi või Aramblale saadaolevaid vahendeid, võime Me igal ajal lõpetada Teiega antud seadusliku kokkuleppe, kas põhjusega või põhjuseta ning kas Teid teavitades või mitte. Põhjused selliseks lõpetamiseks on järgmised, kuid mitte ainult:
   1. a)
    Aramblal on põhjust arvate, et te ei ole järginud kõiki Arambla poolt esitatud Kasutustingimusi või reegleid;
   2. b)
    Aramblal on põhjust arvata, et Teie tegevus on illegaalne või põhjustab võlgu, kahju või katkestusi Teile, Aramblale või Teenuse kasutajatele;
   3. c)
    Arambla on kohustatud selliselt toimima seaduse alusel; või
   4. d)
    Arambla lakkab veebilehte või Teenust pakkumast.
  4. 14.4
   Kui need Tingimused lõppevad, siis kõik seaduslikud õigused, kohustused ja vastutused, millest Teie ja Arambla on kasu saanud ja mis on olnud aluseks (või mis on lisandunud aja jooksul, mil Tingimused on olnud jõus) või mis on väljendatud kestma lõpmatuseni, jäävad antud peatamisest mõjutamata ja paragrahvi 19.2 alalõigud jäävad kehtima sellistele õigustele, kohustustele ja vastutusele lõpmatuseni.
 15. 15.
  Garantiist lahtiütlemine
  1. 15.1
   MITTE MISKI NEIS TINGIMUSTES, SEALHULGAS PARAGRAHVID 15 JA 16 EI VÄLISTA EGA LIMITEERI ARAMBLA GARANTIID VÕI VASTUTUST KAHJU EEST, MIS EI OLE SEADUSEGA VÄLISTATUD VÕI LIMITEERITUD KEHTIVA SEADUSANDLUSEGA. MÕNEDES PIIRKONDADES KEHTIVAD ERITINGIMUSED TAOLISTELE GARANTIIDELE, MIS ON SEOTUD VASTUTUSEGA KAHJU VÕI KAOTUSE KORRAL, MIS ON PÕHJUSTATUD HOOLETUSEST, KOKKULEPPE RIKKUMISEST VÕI MÄÄRATUD TINGIMUSTE RIKKUMISEST VÕI MIS ON SEOTUD JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDEGA. VASTAVALT KEHTIVAD TEILE AINULT NEED PIIRANGUD, MIS ON SEADUSEGA KOOSKÕLAS TEIE KOHTUPIIRKONNAS JA MEIEPOOLNE VASTUTUS ON PIIRATUD ANTUD SEADUSE PIIRIDES.
  2. 15.2
   TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SELGESÕNALISELT, ET TEIE TEENUSTE KASUTUS ON TÄIESTI TEIE AINUISIKULISEL VASTUTUSEL JA ET TEENUSED, MIDA PAKUTAKSE ON PÕHIMÕTTEL „NII NAGU ON“ JA „NII NAGU PAKUTAKSE“.
  3. 15.3
   TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE ET KOGU KAUBELDAVATE KAUPADEGA SEOTUD INFORMATSIOONI EEST VASTUTAB ISIK, KELLELT SEE INFO PÄRINEB. ARAMBLA EI GARANTEERI KASUTAJATE POOLT DEKLAREERITUD KAUPADE OLEMASOLU JA EI OLE VASTUTAV KAUPADE TRANSPORDI JA/VÕI FÜÜSILISE ÜLEANDMISE EEST.
  4. 15.4
   RÕHUTAME, ET ARAMBLA, SELLE HARUOSAKONNAD JA ALLÜKSUSED JA TEMA LITSETNSIMÜÜJAD EI VÄIDA EGA TAGA TEILE SEDA, ET:
   1. a)
    TEIE TEENUSTE KASUTUS VASTAB TEIE OOTUSTELE
   2. b)
    TEIE TEENUSE KASUTUS ON SEGAMATU, AJAKOHANE, KINDEL VÕI KATKESTUSTEVABA,
   3. c)
    ÜKSKÕIK MILLINE TEIE POOLT TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSENA OMANDATUD INFORMATSIOON ON KORREKTNE, USALDUSVÄÄRNE VÕI MÕNEL MUUL MOEL VASTAB TEIE OOTUSTELE VÕI NÕUDMISTELE
   4. d)
    KÕIK DEFEKTID, MIS ESINEVAD TARKVARA TOIMIMISES VÕI FUNKTSIONEERIMISES SAAVAD PARANDATUD OSANA TEENUSEST.
  5. 15.5
   IGASUGUNE MATERJAL, MILLE TE ALLA LAETE VÕI MUUL MOEL OMANDATE TEENUSTE KASUTAMISE KAUDU ON SOORITATUD TEIE OMAL VASTUTUSEL JA TE OLETE AINUISIKULISELT VASTUTAV IGAUGUSTE KAHJUDE EEST TEIE ARVUTILE VÕI MUUDELE SEADMETELE VÕI INFORMATSIOONI KADUMISE EEST, MIS ON SEOTUD MÕNE TAOLISE MATERJALI ALLALAADIMISEGA.
  6. 15.6
   IGASUGUNE NÕUANNE VÕI INFORMATSIOON, KAS SUULINE VÕI KIRJALIK, MILLE OLETE SAANUD ARAMBLALT VÕI TEENUSE KAUDU VÕI TEENUSEST EI OMA ENDAS MINGIT GARANTIID VÄLJA ARVATUD JUHUL KUI SEE ON NII TINGIMUSTES SELGELT VÄLJENDATUD.
  7. 15.7
   ARAMBLA ALLOLEVALT SELGELT ÜTLEB TÄIESTI LAHTI IGASUGUSTEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, MIS VÕIVAD OLLA SEADUSEGA LUBATUD, KAS SIIS OTSESED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAUDSED TOOTEGARANTIID JA –TINGIMUSED, SPETSIIFILISE EEMÄRGIGA SOBIVUS JA OMANDI- NING INTELLEKTUAALSETE ÕIGUSTE RIKKUMINE.
 16. 16.
  Vastutuse piirangud
  1. 16.1
   VASTAVALT ÜLEVAOLEVAS PARAGRAHVIS 15.1 TOODUD SÄTETELE, SAATE TE SELGELT ARU JA NÕUSTUTE, ET MITTE MINGIL JUHUL ARAMBLA VÕI TEMA HARUÜKSUSED, TÜTARFIRMAD, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD, JUHID, AGENDID, ALLTÖÖVÕTJAD, TOETAJAD, KOLMANDATEST OSAPOOLTEST SISU PAKKUJAD JA LITSENTSIOMANIKUD EI OLE VASTUTAVAD TEIE EES ALLOLEVATE PUNKTIDE SUHTES:
   1. a)
    IGASUGUNE OTSENE, MITTEOTSENE, JUHUSLIK, PLANEERITUD TAGAJÄRGEDEGA VÕI HOIATAV KAHJU, MIS EI SÕLTU TEIST, KUID ON SIISKI TOIMUNUD. SIIA HULKA KUULUB, KUID MITTE AINULT, KASUMI KAOTAMINE (KAS SIIS OTSESELT VÕI KAUDSELT), IGASUGUNE ÄRIREPUTATSIOONI VÕI FIRMAMAINE KAOTAMINE, IGASUGUNE ANDMETE KAOTAMINE, ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE MURETSEMISE MAKSUMUS VÕI MÕNI MUU ETTEAIMAMATU KAOTUS;
   2. b)
    IGASUGUNE TEILE TEKKINUD KAOTUS VÕI KAHJU, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAOTUS VÕI KAHJU, MIS ON TEKKINUD ALLJÄRGNEVATEL PÕHJUSTEL:
    1. i.
     IGASUGUNE TEIEPOOLNE USALDUS REKLAAMI TÄIUSLIKKUSE, KORREKTSUSE VÕI OLEMASOLU KOHTA VÕI IGASUGUSE SUHTE VÕI TEHINGU KOHTA, MIS ON TEHTUD TEIE JA MÕNE REKLAAMIJA VÕI SPONSORI POOLT, KELLE REKLAAM ON VÄLJAS TEENUSTES;
    2. ii.
     IGASUGUSED MUUDATUSED, MIDA ARAMBLA VÕIB TEHA TEENUSTES VÕI MÕNI AJUTINE VÕI PÜSIV KATKESTUS TEENUSTE EDASTAMISEL (VÕI KÕIKIDE TEENUSEGA SEOTUD OSADE EDASTAMISEL);
    3. iii.
     IGASUGUSE SISU VÕI MUUDE KOMMUNIKATSIOONIVORMIDE KUSTUTAMINE, RIKKUMINE VÕI EBAÕNNESTUNUD SÄILITAMINE VÕI EDASTAMINE TEIE TEENUSE KASUTAMISE AJAL VÕI KAUDU;
    4. iv.
     TEIEPOOLNE TÕRGE ARAMBLALE KEHTIVA KONTOINFORMATSIOONI EDASTAMISEL
    5. v.
     TEIEPOOLNE TÕRGE ENDA SALASÕNA JA KONTODETAILIDE TURVALISUSE JA KONFIDENTSIAALSUSE SÄILITAMISEL
  2. 16.2
   ARAMBLA VASTUTUSE PIIRID, MIS ON MÄÄRATLETUD ÜLALTOODUD PARAGRAHVIS 16.1 RAKENDUVAD SÕLTUMATA SELLEST, KAS ARAMBLALE ON TEADA ANTUD VÕI ARAMBLA PEAKS TEADLIK OLEMA SELLISE KAOTUSE OLEMASOLU ESILEKERKIMISE VÕIMALUSEST.
 17. 17.
  Hüvitamine
  1. 17.1
   Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma Aramblat ja selle haruüksusi, ametnikke, juhte, omanikke, agente, informatsioonipakkujaid, litsentsiomanikke ja litsentsipakkujaid (kollektiivselt „Hüvitatavad osapooled“) kahjustamatuna ja kaitstuna igasuguste kaotuste, kohustuste, kahjude, kulude ja kulutuste osas, mis on põhjustatud Hüvitatavatele osapooltele ja on seotud alljärgnevate punktidega:
   1. a)
    teie Teenustele ligipääs või kasutus;
   2. b)
    igasugune Teiepoolne antud Tingimuste rikkumine, või;
   3. c)
    teiepoolne rikkumine ükskõik milliste kolmandate osapoolte suhtes, sealhulgas igasugune omandiõigus, omandi – ja privaatsusõigus või kehtivad seadused, või;
   4. d)
    igasugune sisu, mille sisestate Teenustesse, sealhulgas kolmandate osapoolte kaebus, et teiepoolne esitatud sisu kahjustab või on vastuolus kolmandate osapoolte õiguste ja kehtivate seadustega.
 18. 18.
  Vaidluste lahendamine
  1. 18.1
   Kui nende Tingimuste mõni paragrahv osutub kohtupiirkonna otsuse põhjal illegaalseks, kehtetuks või teostamatuks, siis teostamatut paragrahvi muudetakse nii, et ta muutuks teostatavaks ja oleks efektiivne maksimaalsel võimalikul moel, mis on vastava paragrahviga kehtestatud. Juhul kui kohus või vahekohus otsustab, et muudetud paragrahv on vigane, illegaalne, kehtetu või teostamatu, siis ülejäänud antud Tingimuste paragrahvid ei ole mitte kuidagi mõjutatud ega kaota oma kehtivust, legaalsust ja teostatavust.
 19. 19.
  Muud tingimused
  1. 19.1
   Te nõustute, et Arambla võib saata teile teavitusi, sealhulgas neid, mis puudutavad muudatusi Tingimuste osas, kas e-posti teel, posti teel või postituste kaudu Teenustes.
  2. 19.2
   Tingimused ja Teie seos Aramblaga nende Tingimuste valguses, on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega. Teie ja Arambla nõustute igasuguste eriarvamuste puhul, mis nõuavad kohtulikku sekkumist pöörduma Tartu maakonna kohtusse. Hoolimata sellest olete te nõus, et Aramblal on siiski õigus pöörduda kohtulikuks tegevuseks ükskõik millise kohtupiirkonna poole.
Registreeru Sisene
Kasutades seda lehte sa nõustud, et me võime salvestada ja pärida küpsiseid sinu seadmest. Loe lähemalt.